Welkom,

Vanaf heden zijn er woensdagavond geen afspraken meer omwille van vergadering iedere woensdagavond .

Voor het bekomen van een attest voor sportbeoefening neemt u best persoonlijk contact op . Ik doe dit eigenlijk liever niet tijdens de gewone consultatieuren . Deze zijn voor behouden voor andere patiënten
Voor wat de huisbezoeken betreft probeer toch de onnuttige huisbezoeken te vermijden .Iedere dag na 18 uur en in het weekend kan u voor dringende medische hulp beroep doen op de dokter met wachtdienst met het nummer 052/45 67 89

VANAF 1 SEPTEM/BER 2015 !!!!!!! ZIJN ER GEEN VRIJE RAADPLEGINGEN MEER . ALLES UITSLUITEND NA AFSPRAAK ,ZOWEL IN DE VOORMIDDAG ALS IN DE NAMIDDAG EN AVOND .

Bij maken van een afspraak hou er rekening mee dat er per patiënt een kwartier wordt voorzien en bij voorkeur 1 probleem per consultatie . Mag ik vragen duidelijk de reden te vermelden !!!!!!!

Iedere avond staan bepaalde afspraakmomenten geblokkeerd om mij zo de mogelijkheid te geven voor patiënten met een acuut probleem ook nog een raadpleging te kunnen inplannen . Dus telefoneer als u geen vrij afspraakmoment meer vindt dan kan ik persoonlijk nakijken hoe ik er u kan tussen nemen .

Mag ik vragen voor louter administratieve zaken  ( invullen attesten voor een verzekering,  papieren FOD en dergelijke ) geen afspraak te maken; anders staat alles heel snel vol!!!!!!!!!!!!!!

Neem contact op en dan zie ik wel hoe we dat oplossenWIJZIGING : VANAF 1 SEPTEMBER 2015 GEEN VRIJE RAADPLEGING MEER OP MAANDAG-  EN DINSDAG-VOORMIDDAG ENKEL NOG NA AFSPRAAK

Dus vanaf 1 september alle dagen zowel in de voormiddag als in de namiddag en avond uitsluitend na afspraak !!